รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามแนบท้าย                                      
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต