ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต