ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

 

 
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต