เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต