รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านอ่างใหญ่

 
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต