ติดต่อเราองค์การบริหารส่วนตำบล บุ่ง
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
ติดต่อ โทร .045-451686
Email : obtbung01@gmail.com