วิสัยทัศน์ ( Vision )

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาด้านอาชีพ"

ITA
LPA
e-GP
แบบสำรวจ
รับเรื่องร้องทุกข์
0883771919
obtbung01@gmail.com
กระดานสนทนา
Admin เข้าระบบ
Facebook อบต.บุ่ง


 

ข้อมูลทั้งหมด    

 วันที่  เรื่อง
 19 มีนาคม 2564  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 ตุลาคม 2563  เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2564
 15 กรกฎาคม 2563  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
 01/07/2563  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 15 มิถุนายน 2563  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านอ่างใหญ่
 12 กุมภาพันธ์ 2563  กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น)
 6 มิถุนายน 2562  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 1 สิงหาคม 2561  โครงการปั่นปั้นห้วใจ ไทบุ่ง ไม่ถึงกัน
 3 พฤษภาคม 2561  โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2561

ข้อมูลทั้งหมด    

 วันที่  เรื่อง
 งบ 2564  ประกาศซื้อจ้าง
 1 มีนาคม 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 1 กุมภาพันธ์ 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
 2 มกราคม 2564  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
 1 ธันวาคม 2563  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 1 พฤศจิกายน 2563  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
 01 ตุลาคม 2563  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
 31 มกราคม 2563  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 1 ตุลาคม 2562  ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 ตุลาคม 2562  ประกาศ ข้อกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    


ข้อมูลพื้นฐาน อบต